In de schoolraad zitten afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De raad heeft recht op informatie in verband met schoolgebonden materies. Daarnaast beschikt de schoolraad over een advies-, instemmings- en beslissingsbevoegheid. De raad helpt het globale beleid van de school bepalen. Hij oefent zijn bevoegdheid uit zoals vermeld in het decreet betreffende medezeggenschap in het onderwijs hetgeen goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

Leden van de schoolraad:

voorzitter Bart De Cleen
geleding van de ouders Bart De Cleen
  Loes Deryckere
  Vesna Pieters
geleding lokale gemeenschap Christine Gadeyne
  Regine Van Den Driessche
  André Van Dycke
geleding schoolbestuur Jeannine Reynders
  Benoit Beyaert
  Luc Crappé
geleding onderwijzend personeel Dominique Van Laecke         
  Evy Decelercq
  Alain Declerck
adviseurs (directeur) Anne Delos
  Henk De Laere