Hier vind je afspraken en mededelingen in verband met maaltijden, schoolmelk, schooltijdschriften, schoolrekening, schoolverzekering, schoolbenodigdheden, uniform, verjaardagen en medicatie

 

Maaltijden
De kinderen krijgen de gelegenheid om tussen de middag te blijven eten.  Er moet een keuze gemaakt worden tussen een volledige warme maaltijd of enkel een drankje waarbij de kleuter de meegebrachte picknick kan opeten. Een volledige warme maaltijd bestaat uit: soep, aardappelen, vlees of vis, groenten en dessert.  Wie picknickt en enkel kiest voor een drankje heeft enkel de keuze tussen soep, water, chocolademelk, karnedrank, melk of fruitsap.  
  
Schoolmelk
Rond 10 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om melk te drinken in de klas. Mogen we ook aan de ouders vragen geen blikjes of brikjes  met hun kinderen mee te geven. Wie geen melk lust kan altijd water krijgen. 
  
Schooltijdschriften
Via de school kunt u uw kind vrijblijvend abonneren op een schooltijdschrift.  Voor de peuters en de  kleuters van de eerste kleuterklas is dat het tijdsschrift DOPIDO, voor de tweede kleuterklas DOKADI, voor de derde kleuterklas is dat het tijdschrift DOREMI. 
  
Schoolrekening
Onze school rekent sommige kosten door aan de ouders. We bedoelen hier: intekening voor de maaltijden, melk, tijdschriften, voor- en naschoolse opvang... 
Om te voorkomen dat kinderen voor al die zaken voortdurend geld moeten meebrengen noteren we per trimester al die bedragen op één rekening. De rekening wordt dan met uw kind meegegeven. Hierbij wordt een voorgedrukt overschrijvingsformulier gevoegd. 
Gelieve bij de betaling enkel de numerieke mededeling te vermelden. Geen ‘naam’ of ‘klas’, geen ‘nummer’ … geen verduidelijking. Deze meldingen leiden tot het niet-inlezen van de betalingen. Indien u meer kinderen op school hebt vragen wij u per kind over te schrijven en niet te centraliseren op één verschrijvingsformulier. Zowel voor de voor– en naschoolse opvang als voor de maaltijden ontvangt u maandelijks een afzonderlijk betalingsformulier. 

Schoolverzekering
De verzekering wordt door de school zelf betaald. De leerlingen zijn verzekerd voor alle kwetsuren opgelopen op school., of op de veiligste weg van huis naar 
school en omgekeerd. Stoffelijke schade aan fiets, kledij, brillen e.a. is niet verzekerd. 
  
Voor de aangifte van een ongeval ontvangt u twee formulieren: 
A) Formulier met aangifte van schade: gedeeltelijk door u zelf in te vullen en door de geneesheer. Dit bezorgt u aan de verzekeringsmakelaar. 
B) Formulier met uitleg. 
  
Schoolbenodigdheden  
Als algemene regel geldt dat de kinderen het nodige materiaal van school krijgen 
 
Schooluniform
Het uniform voor de kleuterschool is een geruite schort. De uniformschort is steeds op school te koop aan het onthaal. Mogen we vragen een figuurtje op de schort te naaien, zodat uw kind het zelf kan terugvinden Mogen we u dringend vragen alles te willen naamtekenen: jassen, mutsen en sjaals… 
   
Verjaardagen 
Als een kind verjaart, is dat een prachtig moment om het eens in het zonnetje te zetten. Op school is de traditie gegroeid dat de jarige dan zijn klasgenootjes trakteert. Mogen we ook vragen om de traktatie voor de hele klas in prijs te beperken het is het gebaar dat telt, niet de hoeveelheid! 
We hebben niet graag dat er met snoep of chocolade wordt getrakteerd. Als alternatief  kunt u ook kiezen voor een blijvend geschenkje voor de klas, zoals een boekje, cd of iets dergelijks. Indien u een feestje organiseert, waarop u slechts enkele kleuters uit de klas kunt uitnodigen, vragen wij u om die uitnodigingskaartjes zélf aan de betrokken ouders af te geven, of als het niet anders kan, heel discreet aan de titularis te bezorgen. 
 
Medicatie 
Indien uw kind medicatie moet nemen is het aangeraden uw kleuter niet naar school te sturen. Toch kan een uitzondering nodig zijn en kan de vraag voor het toedienen van medicatie noodzakelijk zijn. Alleen na toestemming van de directie mag de leerkracht de medicatie toedienen. De leerkrachten kunnen zelf niet beslissen of ze al of niet de medicatie toedienen. 
Dit alles voor de gezondheid en uit veiligheid voor de andere kinderen.