Opvang


Voor- en naschoolse opvang
’s Morgens is er opvang van 7 uur tot 8 uur, daarna begint het gewone toezicht

’s Avonds is er opvang tot uiterlijk 19 uur. Zij kunnen er spelen onder toezicht met aangepast materiaal

Woensdag
Op woensdag is er opvang tot 13 uur. Vanaf september 2012 kan je op woensdagnamiddag ook gebruik maken van het busvervoer naar 't Ravotterke.